Palam d.o.o. - osnovni podaci

 

Tvrtka: Palam d.o.o.
Sjedište: Trg Antuna Mihanovića 3, 10360 Zagreb, Hrvatska
Sud upisa u registar: Trgovački sud u Zagrebu
Br. reg. na sudu(MBS): 080742644
OIB: 76594422243
   
Tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode računi i brojevi tih računa
Banka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR78 2340 0091 1105 3320 1
   
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Ivica Mihaljević, zastupa društvo pojedinačno i samostalno